دیدار محمدرضا شفیعی، ریاست سازمان با جوادیان، ریاست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد

دیدار محمدرضا شفیعی، ریاست سازمان با جوادیان، ریاست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان، صبح روز دوشنبه 27 فروردین ماه 1397 محمدرضا شفیعی ریاست سازمان به همراه معاونین و مسئول روابط عمومی و حراست سازمان از رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد دیدار نموده و در مورد نحوه همکاری متقابل و دوجانبه در سال جدید بحث و تبادل نظر نمودند.

دردیدارمدیران سازمان حمل ونقل شهرداری و اداره فرهنگ وارشاد اسلامی، شفیعی اعلام ڪرد؛ ناوگان حمل ونقل عمومی بعنوان یڪ رسانه سیار، ارزان و در دسترس، می تواند در ارتقاء فرهنگ شهروندی بسیار تاثیرگذار باشد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد