دیدار ریاست سازمان با پاک طینت، رئیس سازمان موزه و اسناد ملی بمناسبت روز اسناد ملی؛

دیدار ریاست سازمان با پاک طینت، رئیس سازمان موزه و اسناد ملی بمناسبت روز اسناد ملی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 همزمان با روز حفظ  اسناد ملی، محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به همراه کریمی، مشاور فنی و علی مزیدی، مدیر روابط عمومی سازمان ضمن دیدار با پاک طینت، رئیس سازمان موزه و اسناد ملی یزد این روز خجسته را به وی و نیز کارکنان این مرکز تبریک و تهنیت گفت. در این دیدار شفیعی، ضمن بازدید از واحدها و بخش های مختلف این مرکز که وظیفه حفظ، نگهداری، مرمت بازسازی پاکسازی و یا ضدعفونی کردن اسناد را بر عهده داشتند، با وظیفه خطیر کارکنان این مرکز آشنا گردید.

پاک نیت در حاشیه این دیدار اعلام کرد؛ مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد به منظور گردآوری ، ساماندهی و انتشار اسناد و مدارک استان در سال 1380 پایه گذاری گردید؛ این مرکز با دو نوع سند اداری و اهدایی روبروست و وظایف خود را در سه بخش اسناد، کتابخانه و تاریخ شفاهی دنبال می کند. پاک طینت افزود: اسناد اداری که در مجموعه ادارات دولتی تهیه می شود بعد از ورود به بایگانی، طی فرایند ارزشیابی در نهایت یا به مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان منتقل می شوند و یاطبق مقررات و آیین نامه های اجرایی امحاء خواهند شد.

رئیس مرکز اسناد ملی و کتابخانه ایران اعلام کرد: ما حافظان اسناد تاریخی این کشور هستیم. این مرکز وظیفه حساس و خطیر شناسایی، جمع آوری، ارزشیابی، طبقه بندی، حفظ و نگهداری اسناد ادارات و نهادها و همچنین اسناد اهدایی خانواده ها را بر عهده دارد. همه اسناد راکد بعد از شناسایی به دو دسته امحایی (غیر ضروری) و انتقالی (ضروری) تفکیک می شوند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد