دیدار ریاست سازمان با رئیس پلیس جدید راهور یزد

دیدار ریاست سازمان با رئیس پلیس جدید راهور یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان عصر روز شنبه 26 اسفند ماه 1396 محمد رضا شفیعی، ریاست سازمان با سرهنگ پورشمس، رئیس پلیس جدید راهور شهرستان یزد جلسه ای برگزار نمودند که طی این جلسه مقرر شد همکاری پلیس راهور با سازمان حمل و نقل افزایش یابد. الهه جورابی و محسن ابوترابی دو عضو شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه حضور داشتند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد