دیدار رئیس سازمان حمل و نقل با رئیس پلیس راهور

دیدار رئیس سازمان حمل و نقل با رئیس پلیس راهور

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روز  یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸ جلسه ای با حضور رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد و رئیس پلیس جدید راهور برگزتار گردید؛
در این نشست صمیمانه محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد ضمن تبریک به سرهنگ رضا زارع رئیس جدید پلیس راهور برای این انتصاب هماهنگی بین این دو مجموعه را یک رکن مهم جهت نظم بخشی و ساماندهی ترافیک شهری دانست.
رئیس پلیس راهور نیز ضمن تشکر از حضور رئیس سازمان حمل و نقل بر لزوم تعامل این دو سازمان تاکید نمود و اعلام داشت آماده هر گونه همکاری با سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد می باشد.