دیدار حسینی زاده مدیر پایانه غدیر با دڪتر شیراوند، رئیس مرڪز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی ڪشور

دیدار حسینی زاده مدیر پایانه غدیر با دڪتر شیراوند، رئیس مرڪز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی ڪشور

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل  ونقل بار ومسافر شهرداری یزد ؛

اولین جلسه فراڪسیون سازمان های پایانه های مسافربری شهرداریهای ڪشور در جزیره ڪیش استان هرمزگان درچهارمین هفته فروردین ماه ۱۳۹۷ تشڪیل شد.

سید ضیاء حسینی زاده مدیر جدید پایانه مسافربری غدیر شهرداری یزد به نمایندگی از سازمان حمل ونقل بارومسافرشهرداری یزد در جلسات فراڪسیون ڪه طی دو روز در نوبت های صبح و عصر برگزار شد حضور یافت.

ضمنا در جلسات برگزارشده به برنامه های آتی فراڪسیون جهت هماهنگی بیشتر مابین پایانه های شهرداری های ڪشور پرداخته شد ڪه در همین راستا نسبت به موضوع جلسه از میهمانان ویژه ای دعوت بعمل آمده بود. میهمانانی همچون دڪتر  شیراوند رئیس مر ڪز مطالعات وبرنامه ریزی شهری و روستایی  ڪشور، جناب موفق، مشاور، رئیس و مدیر ڪل حراست  ڪنترل وبازرسی سازمان شهرداری و دهیاریهای ڪشور، خانم مرضیه حصاری مدیر ڪل دفتر حمل ونقل و ترافیڪ سازمان شهرداریها و دهیاریهای ڪشورحضور داشتند. در جلسه ای ڪه در اول روز فراڪسیون برگزار شد، عبادی مدیر عامل اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافربری شهرداری های ڪشور، ضمن معرفی مدیران جدید پایانه های شهرداری های ڪشور ڪه طی چند ماه اخیر معرفی شده اند و تشڪر از همڪاری های مدیران قبلی با اتحادیه از جناب مجید مهرابی مدیر قبلی پایانه مسافربری غدیر شهرداری یزد نیز تقدیر و تشڪر بعمل آورد و همچنین جناب سید ضیاء حسینی زاده را با توجه به نامه وابلاغ محمدرضا شفیعی ریاست سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد بعنوان مدیر جدید پایانه غدیر به دیگر اعضای فراڪسیون معرفی نمود.

همچنین در حاشیه برگزاری فراڪسیون، حسینی زاده مدیر پایانه غدیر از فرصت بدست آمده با دڪتر شیراوند رئیس مر ڪز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی ڪشوردیدارخصوصی داشته و با توجه به معرفی شهر یزد بعنوان اولین شهر میراث جهانی و حضور گردشگران داخلی وخارجی دراین شهر ڪه بخشی از آنها از پایانه های مسافربری استفاده خواهند نمود و چگونگی همڪاری بیشتر با مرڪز مطالعات وبرنامه ریزی شهری ڪشور ودریافت ڪمڪ های این مرڪز جهت ارتقاء سطح ڪیفی و ارائه خدمات مطلوب تر به مسافرین و گردشگران گفتگو ڪرد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد