دیدار اعضای شرکت تعاونی نگاه تفت و سردبیر هفته نامه گلنار تفت با رئیس سازمان حمل و نقل؛

دیدار اعضای شرکت تعاونی نگاه تفت و سردبیر هفته نامه گلنار تفت با رئیس سازمان حمل و نقل؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری یزد روز یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 جلسه ای با حضور مدیرعامل و اعضای شرکت تعاونی نگاه تفت و نیز ایمان احمدی سردبیر هفته نامه گلنار تفت در محل دفتر ریاست سازمان حمل و نقل برگزار گردید که طی آن در مورد مسائل و مشکلات حمل و نقل شهری بحث و گفتگو به عمل آمد و تصمیمات لازم گرفته شد.