دیدار از خانواده مرحوم خادمی در روز ملی حمل و نقل؛

دیدار از خانواده مرحوم خادمی در روز ملی حمل و نقل؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل محمد رضا شفیعی رئیس سازمان، معاونین و جمعی از پرسنل سازمان حمل ونقل بارومسافرشهرداري يزد، الهه جورابي عضو شوراي شهريزد و شاكري معاون دفتر امور شهري استانداري یزد با خانواده شادروان مهندس سید رضا خادمی، مديركل دفتر فنی و سرپرست سابق امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداري يزد جهت عرض تسلیت در آستانه اولین سالگرد درگذشت این مسئول دلسوز و مردمی بمناسبت روز ملي حمل ونقل و نیز تجدید خاطره دیدار ۲۶ آذر سال ۱۳۹۶ از پرسنل حمل و نقل دیدار نمودند.