دومین دور از مسابقات گل کوچک پرسنل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با چهار بازی بین هشت تیم برگزار شد؛

دومین دور از مسابقات گل کوچک پرسنل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با چهار بازی بین هشت تیم برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز دوشنبه دهم دیماه ۱۳۹۷ دور دوم مسابقات فوتبال گل کوچک جام حمل و نقل با انجام چهار بازی به پایان رسید و با به ثمر رساندن ۲۴ گل تیم های واحد اجرایی، بازرسی الف، روابط عمومی و اداری مالی به برتری دست یافتند؛ لازم به ذکر است این دوره از مسابقات با حضور 8 تیم از حوزه های مختلف و بمناسبت هفته حمل و نقل در زمین گل کوچک سازمان حمل و نقل برگزار می گردد.