دومین دوره کارگاه آموزشی مدیریت استرس ویژه پرسنل شهرداری یزد با تدریس دکتر سلطانزاده؛

دومین دوره کارگاه آموزشی مدیریت استرس ویژه پرسنل شهرداری یزد با تدریس دکتر سلطانزاده؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد کارگاه آموزشی مدیریت استرس به مدت 16 ساعت در 4 جلسه چهار ساعته با تدریس دکتر سلطانزاده برگزار می گردد. این کارگاه که در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آخر مهر ماه و هفته اول آبان ماه در سالن اجتماعات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار می گردد مورد استقبال همکاران شهرداری یزد قرار گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد