دور اول مسابقات گل کوچک جام حمل و نقل برگزار شد؛

دور اول مسابقات گل کوچک جام حمل و نقل برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز شنبه هشتم دیماه 1397 دور اول مسابقات فوتبال گل کوچک جام حمل و نقل با انجام 4 بازی به پایان رسید و با به ثمر رساندن 21 گل تیم های واحد اجرایی، بازرسی الف، ترمینال غدیر و اداری مالی به برتری دست یافتند؛لازم به ذکر است این دوره از مسابقات با حضور 8 تیم از حوزه های مختلف و بمناسبت هفته حمل و نقل در زمین گل کوچک سازمان حمل و نقل برگزار گردید.