دفتر شرکت تعاونی شماره یک بخش خصوص حمل و نقل بار و مسافر افتتاح شد

دفتر شرکت تعاونی شماره یک بخش خصوص حمل و نقل بار و مسافر افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز شنبه 14 بهمن، همزمان با ایام الله دهه فجر دفتر شرکت تعاونی شماره یک بخش خصوصی حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد  با حضور محمد رضا شفیعی ریاست، معاونین فنی و مهندسی و نظارت و بازرسی و همچنین مشاور فنی سازمان افتتاح شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد