دستورالعمل حمل و نقل دانش آموزی از سوی وزیر کشور ابلاغ شد.

دستورالعمل حمل و نقل دانش آموزی از سوی وزیر کشور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، دستورالعمل اجرایی حمل ونقل دانش آموزان از سوی وزیر کشور ابلاغ شد.

این دستور العمل که پس از بازبینی، بازنگری و تأیید اعضای کارگروه ماده ۱۹ آئین نامه از سوی وزیر کشور ابلاغ شد بر موضوعات مهمی از جمله وظایف قانونی شهرداری­ ها، آموزش و سایر مجریان طرح تأکید دارد.

 الزام به مکانیزه نمودن فعالیت سرویس مدارس از طریق یک سامانه جامع از موضوعات قابل اهمیت در دستورالعمل جدید است.

در این دستور العمل که با همکاری نمایندگان سه وزارتخانه آموزش و پرورش، کشور و راه و شهرسازی و پس از نشست­ های متعدد کارشناسی و تخصصی تهیه و تدوین گردید تلاش شده است تا ابهامات و مشکلاتی که عوامل اجرایی طرح در دستور العمل پیشین و در حین اجرا با آن مواجه بودند مرتفع شده و گام بزرگی در بهبود حمل و نقل دانش آموزی برداشته شود.

منبع؛سایت اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد