داوود زارع - معاون فنی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در برنامه صدای شهر شنبه 31 شهریورماه 1397

داوود زارع - معاون فنی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در برنامه صدای شهر شنبه 31 شهریورماه 1397

داوود زارع؛ معاون فنی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد درباره برنامه های این سازمان برای روز اول مهر و بازگشایی مدارس و همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری توضیحاتی ارائه می دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.