خداحافظی 100 دستگاه تاکسی فرسوده از ناوگان شهری یزد

خداحافظی 100 دستگاه تاکسی فرسوده از ناوگان شهری یزد

رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از خروج 100 دستگاه تاکسی فرسوده از ناوگان شهری یزد در سال 97 خبر داد.

محمد رضا شفیعی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: در سال جدید 100 دستگاه تاکسی فرسوده از ناوگان حمل و نقل شهری خارج و خودرو های جدید جایگزین خواهد شد.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری افزود: بر اساس طرح پیمایش سوخت خودروهای دیزلی و ساماندهی اتوبوس های موسسات مینی بوسرانی، مجوز فعالیت برای سه موسسه مینی بوسرانی و یک مورد مجوز فعالیت بابت سرویس مدرسه صادر شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری یزد