حفر چاه در پایانه مسافربری غدیر برای آبیاری فضای سبز

حفر چاه در پایانه مسافربری غدیر برای آبیاری فضای سبز


حفر چاه در پایانه مسافربری غدیر برای آبیاری فضای سبز

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از حفر چاه در پایانه مسافربری غدیر با هدف آبیاری فضای سبز این مجموعه  با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و نیز با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد عملیات حفر چاه در پایانه مسافربری غدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر به منظور آبیاری فضای سبز این مجموعه و اطراف آن اجرا شد.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در این مورد افزود: به منظور جداسازی شبکه آب فضای سبز از آب شرب شهری، سازمان با دسترسی به آب خام چاه های موجود فضای سبز را آبیاری می نماید و در این راستا با توجه به فرسایش چاه قبلی موجود در پایانه غدیر، چاه جدید به عمق ۱۶۰ متر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال و به مدت ۲ ماه در حال حفاری می باشد که با بهره برداری از آن فضای سبز پایانه غدیر و بلوار های اطراف آبیاری می گردد.