حفر چاه در پایانه مسافربری غدیر برای آبیاری فضای سبز

حفر چاه در پایانه مسافربری غدیر برای آبیاری فضای سبز

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از حفر چاه در پایانه مسافربری غدیر با هدف آبیاری فضای سبز این مجموعه  با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و نیز با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد عملیات حفر چاه در پایانه مسافربری غدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر به منظور آبیاری فضای سبز این مجموعه و اطراف آن اجرا شد.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در این مورد افزود: به منظور جداسازی شبکه آب فضای سبز از آب شرب شهری، سازمان با دسترسی به آب خام چاه های موجود فضای سبز را آبیاری می نماید و در این راستا با توجه به فرسایش چاه قبلی موجود در پایانه غدیر، چاه جدید به عمق ۱۶۰ متر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال و به مدت ۲ ماه در حال حفاری می باشد که با بهره برداری از آن فضای سبز پایانه غدیر و بلوار های اطراف آبیاری می گردد.