حضور پرشور پرسنل سازمان در کنار ریاست و معاونین سازمان حمل و نقل در راهپیمایی عظیم 22 بهمن 97؛

حضور پرشور پرسنل سازمان در کنار ریاست و معاونین سازمان حمل و نقل در راهپیمایی عظیم 22 بهمن 97؛