حضور پرسنل و رانندگان سازمان در نماز جمعه

حضور پرسنل و رانندگان سازمان در نماز جمعه

حضور پرسنل و رانندگان سازمان در نماز جمعه

 به گزارش روابط عمومی، صبح روز جمعه 24آذر جمعی از پرسنل و رانندگان بخش خصوصی بمناسبت هفته حمل و نقل در نماز عبادی و سیاسی جمعه شرکت نمودند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد