حضور معاون اجرایی سازمان، مسئول روابط عمومی و جمعی از رانندگان ناوگان تاکسی در مراسم ختم راننده تاکسی مرحوم امراللهی؛

حضور معاون اجرایی سازمان، مسئول روابط عمومی و جمعی از رانندگان ناوگان تاکسی در مراسم ختم راننده تاکسی مرحوم امراللهی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز چهارشبه 4 مهرماه 97 مراسم یاد بودی از ساعت 8 الی 10 صبح از طرف سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد بمناسبت درگذشت راننده زحمتکش ناگان تاکسی فرودگاه یزد مرحوم نصراله امراللهی در مسجد پیرحسین برگزار گردید؛ این مراسم با حضور معاون اجرایی سازمان، مسئول روابط عمومی و تنی چند از همکاران سازمان، و نیز جمعی از رانندگان ناوگان تاکسی فرودگاه یزد برگزار گردید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد