حضور مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کاشان در سازمان

حضور مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کاشان در سازمان

به گزارش روابط عمومی، صبح روز دوشنبه 2 بهمن، محسن عرفان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کاشان  با حضور در سازمان با  محمد رضا شفیعی ریاست دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار ضمن جلسه ای شورای معاونین سازمان در خصوص نحوه سرویس دهی خدمات به شهروندان و همچنین توسعه ناوگان حمل و نقل شهری بحث و تبادل نظر شد.

شایان ذکراست محسن عرفان از پیشکسوتان حمل و نقل شهری در کشور می باشد .

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد