حضور محمد رضا شفیعی در سی و سومین مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور از 9 تا 12 اسفند ماه 97 در شهر مقدس مشهد؛

حضور محمد رضا شفیعی در سی و سومین مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور از 9 تا 12 اسفند ماه 97 در شهر مقدس مشهد؛

سی و سومین مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور از 9 تا 12 اسفند ماه 1397 در شهر مقدس مشهد برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور ، معاون اداری مالی اتحادیه با بیان خبر فوق گفت: امسال نیز همانند دوره های گذشته، مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور با حضور مدیران عامل سازمانهای اتوبوسرانی و سازمانهای مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، در شهر مشهد مقدس از 9 لغایت 12 اسفند ماه سال جاری برگزار میگردد.
محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد نیز در این مجمع شرکت نموده و با روسای سازمانهای اتوبوسرانی و حمل و نقل بار و مسافر نیز جلساتی در زمینه حل مسائل و مشکلات حمل و نقل اتوبوس درونشهری نیز برگزار نمود.