حضور شهردار شهر جهانی یزد به همراه رئیس سازمان حمل و نقل در مراسم بازگشایی مدارس؛

حضور شهردار شهر جهانی یزد به همراه رئیس سازمان حمل و نقل در مراسم بازگشایی مدارس؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روز  یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، جمال الدین عزیزی شهردار شهر جهانی یزد در معیت معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و مدیر امور ارتباطات و بین الملل شهرداری و رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر در مراسم بازگشایی مدارس بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، بعد از ۳۹ سال در دبستان محل تحصیل خود (دبستان وحدت سابق) حاضر شد و زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را به صدا در آورد.