حضور سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در دفتر رئیس سازمان حمل و نقل؛

حضور سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در دفتر رئیس سازمان حمل و نقل؛

به گزارش روابط عمومی سازمان روز سه شنبه 12 شهریور ماه 1398 طی جلسه ای، محسن ابوترابی عضو شورای اسلامی شهر یزد، دکتر رحیمی نسب سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در یزد و صادقی پور سرپرست دفتر موقوفات آستان قدس رضوی یزد با محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد دیدار نمودند.
در این جلسه در خصوص قرار تفاهم نامه ای مابین دفتر نمایندگی آستان قدس با سازمان حمل و نقل جهت اختصاص اتوبوس جهت کتابخانه سیار و ارائه خدمات اقامتی ، رفاهی زیارتی به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی با مشارکت آستان قدس بحث و تبادل نظر گردید.
لازم به ذکر است اولین دستگاه کتابخانه سیار اتوبوسی با همکاری سازمان حمل و نقل و آستان قدس رضوی از سال 1396 آغاز بکار نمود و هم اکنون با تعداد 3617 جلد کتاب و  3468 نفر عضو بیشترین جذب عضو کتابخانه در سال را در مقایسه با سایر کتابخانه ها به خود اختصاص داده است.
 لازم به ذکر است در پایان این جلسه قطعه ای متبرک از فرش آستان مبارک حضرت امام رضا (ع) به رسم یادبود از طرف دفتر نمایندگی آستان قدس به رئیس سازمان اهداء گردید.