حضور ریاست و پرسنل سازمان حمل و نقل، شهرداری یزد و سازمان های زیرمجموعه در مجلس ترحیم مرحوم ابراهیم حسنی، پدر همکار گرامی آقای اسماعیل حسنی؛

حضور ریاست و پرسنل سازمان حمل و نقل، شهرداری یزد و سازمان های زیرمجموعه در مجلس ترحیم مرحوم ابراهیم حسنی، پدر همکار گرامی آقای اسماعیل حسنی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل، ریاست و پرسنل سازمان حمل و نقل، شهرداری یزد و سازمان های زیرمجموعه در مجلس ترحیم مرحوم ابراهیم حسنی، پدر همکار گرامی آقای اسماعیل حسنی (مسئول انفورماتیک) که در روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ در محل مسجد آستانی زاده واقع در میدان آزادی از طرف سازمان برگزار گردید شرکت نمودند.
از طرف خانواده حسنی از همه همکاران گرامی که در مجلس ترحیم پدر این همکار شرکت نموده اند کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید.