حضور ریاست سازمان در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل پاک در اصفهان

حضور ریاست سازمان در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل پاک در اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان، ریاست سازمان به همراه معاونین فنی و اجرایی، و نیز مدیر روابط عمومی سازمان از نمایشگاه بین المللی تخصصی حمل و نقل پاک که به مدت سه روز از روز سه شنبه تا پنجشنبه (4 الی 6 اردیبهشت) در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان واقع در پل شهرستان بر پا شده بود، دیدن نمود و در حاشیه این بازدید با جعفری، مدیرعامل تاکسیرانی اصفهان نیز دیدار و در خصوص مسائل فنی و تخصصی این نمایشگاه بحث و تبادل نظر نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد