حضور ریاست سازمان در مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور

حضور ریاست سازمان در مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور

محمد رضا شفیعی ریاست سازمان در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور که در روز دوشنبه 21 اسفند ماه 96 برگزار شد شرکت نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد