حضور ریاست سازمان در مجمع سلامت محله اسکان

حضور ریاست سازمان در مجمع سلامت محله اسکان

به گزارش روابط عمومی، صبح روز پنجشنبه 12 بهمن، محمد رضا شفیعی ریاست سازمان در مجمع سلامت محله اسکان یزد که در سالن آمفی تاتر سازمان برگزار شد شرکت نمود.

در این جلسه که الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد، حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد، لطفی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، آقایی مدیر مرکز دیابت یزد و اهالی محله اسکان حضور داشتند در خصوص طرح سلامت محله بحث و تبادل نظر شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد