حضور ریاست سازمان در جلسه کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد جهت دفاع از لایحه تعیین نرخ بلیط اتوبوس های شهری و حومه؛

حضور ریاست سازمان در جلسه کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد جهت دفاع از لایحه تعیین نرخ بلیط اتوبوس های شهری و حومه؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز شنبه 23 تیر ماه 1397، محمد رضا شفیعی ریاست سازمان به اتفاق معاونین فنی مهندسی و نظارت و بازرسی  در کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد حضور یافته و از لایحه نرخ پیشنهادی بلیط اتوبوس های شهری و حومه یزد دفاع نمود؛ این لایحه پس از بحث و گفتگوی مورد نیاز در مورد درصد افزایش با توجه به مصوبه وزارت کشور به صحن علنی شورا ارجاع گردید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد