حضور ریاست سازمان در جلسه کارگروه بررسی اساسنامه سازمان ها در تبریز

حضور ریاست سازمان در جلسه کارگروه بررسی اساسنامه سازمان ها در تبریز

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری یزد ؛

:small_blue_diamonڪارگروه بررسی اساسنامه سازمان های حمل و نقل شهرداری های کشور با حضور جمعی از مدیران حمل و نقل شهری شهرداری های کشور و نمایندگان از وزارت ڪشور به میزبانی تبریز از یازدهم الی چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۷ تشکیل شد .
:diamond_shape_with_a_dot_inside:small_orange_diamond: در این کار گروه که جمعی از مدیران سازمان های تازه ادغام شده حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ها حضور داشتند از محمدرضا شفیعی رئیس و ابوالفضل فلاحتی معاون اداری ومالی سازمان نیز بعنوان اولین سازمان حمل ونقل بارومسافر کشور که اساسنامه و چارت مصوب خود را از وزارت کشور دریافت نموده دعوت بعمل آمد تا ضمن اعلام نقاط قوت و ضعف اساسنامه، پیشنهادات آنها جهت بهبود اساسنامه را دریافت نمایند.

این کار گروه به میزبانی شهرداری شهر تبریز برپاشد.

روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد

:hibiscus: