حضور ریاست سازمان در جلسه انتخاب هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی در محل وزارت کشور

حضور ریاست سازمان در جلسه انتخاب هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی در محل وزارت کشور

به گزارش روابط عمومی جلسه انتخاب هیءت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی کشور روز 25 و 26 بهمن ماه در محل وزارت کشور برگزار شد. محمد رضا شفیعی ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر نیز در این جلسه حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی جلسه انتخاب هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی کشور روز 25 و 26 بهمن ماه در محل وزارت کشور برگزار شد.

محمد رضا شفیعی ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر نیز در این جلسه حضور یافت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد