حضور رئیس و پرسنل سازمان و رانندگان خدوم حمل و نقل عمومی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور رئیس و پرسنل سازمان و رانندگان خدوم حمل و نقل عمومی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد محمدرضا شفیعی، رئیس سازمان در کنار  پرسنل سازمان و رانندگان خدوم ناوگان حمل و نقل عمومی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۹۸ حضور یافت.