حضور رئیس سازمان و جمعی از پرسنل سازمان حمل و نقل جهت اهدای خون بمناسبت هفته حمل و نقل؛

حضور رئیس سازمان و جمعی از پرسنل سازمان حمل و نقل جهت اهدای خون بمناسبت هفته حمل و نقل؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز سه شنبه 27 آذر ماه 1397 محمد رضا شفیعی، رئیس سازمان، معاونین و جمعی از پرسنل سازمان حمل و نقل بمناسبت هفته حمل و نقل جهت اهدای خون در سازمان انتقال خون یزد حضور یافتند.