حضور رئیس سازمان فاو شهرداری در سازمان

حضور رئیس سازمان فاو شهرداری در سازمان

به گزارش روابط عمومی، صبح روز دوشنبه 16 بهمن، عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد با حضور در سازمان با  محمد رضا شفیعی ریاست دیدار و گفتگو نمود.

ملازینلی فرهنگ سازی استفاده از حمل و نقل عمومی را مهم دانست و افزود؛ سازمان فاو شهرداری همکاری خود را در خصوص آموزش شهروندی اعلام می دارد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد