حضور جمعی از پرسنل سازمان در درمانگاه نیکوپور جهت تزریق واکسن هپاتیت

حضور جمعی از پرسنل سازمان در درمانگاه نیکوپور جهت تزریق واکسن هپاتیت

با پیگیری واحد روابط عمومی سازمان و مشارکت مرکز بهداشت شهرستان یزد صبح روز پنجشنبه دهم بهمن و یکشنبه سیزدهم بهمن ماه، جمعی از پرسنل سازمان حمل و نقل در مرکز درمانی نیکوپور حاضر شدند و با واکسن هپاتیت واکسینه شدند؛ گفتنی است دوره بعدی این واکسن یک و شش ماه بعد خواهد بود.