حضور جمعی از پرسنل سازمان حمل و نقل و شهرداری مرکز در مراسم ختم والده همکار سازمانی آقای مهدی کریمی؛

حضور جمعی از پرسنل سازمان حمل و نقل و شهرداری مرکز در مراسم ختم والده همکار سازمانی آقای مهدی کریمی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز سه شنبه سوم مهرماه 1397 جمعی از پرسنل سازمان حمل و نقل و نیز شهرداری یزد در مراسم ختم والده آقای کریمی (مسئول کارپردازی سازمان) شرکت نموده تا ضمن ابراز همدلی و همدردی با همکار محترم و خانواده ایشان، موجب تسلی خاطر بازماندگان گردند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد