حضورکارشناسان حوزه حمل بار و مسافر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در یزد

حضورکارشناسان حوزه حمل بار و مسافر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در یزد

حضورکارشناسان حوزه حمل بار و مسافر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در یزد

 به گزارش روابط عمومی، صبح روز چهارشنبه 22 آذر کارشناسان حوزه حمل بار و مسافر سازمان شهردرای ها و دهیاری های کشور با حضور در یزد از روند ساماندهی حوزه بار و صدور پروانه فعالیت این ناوگان بازدید نمودند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد