جلسه کارگروه ماده 18 در خصوص رفع مشکل سرویس مدارس تحت نظارت سازمان برگزار شد؛

جلسه کارگروه ماده 18 در خصوص رفع مشکل سرویس مدارس تحت نظارت سازمان برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز پنجشنبه هشتم آذر ماه 1397 جلسه ای با حضور ریاست سازمان، معاونین فنی مهندسی، نظارت و بازرسی و معاون اجرایی، مسئولانی از آموزش و پرورش و نیز تنی چند از مدیران موسسات سرویس مدارس و نیز نمایندگان آن ها برگزار گردید؛ در این جلسه در مورد مسائل و مشکلات تاکسی ها و مینی بوس های سرویس مدارس بحث و گفتگو به عمل آمد و راهکار های مورد نیاز ارائه و جمع بندی گردید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد