جلسه کارگروه ماده 18 در خصوص حمل و نقل دانش آموزان برگزار شد؛

جلسه کارگروه ماده 18 در خصوص حمل و نقل دانش آموزان برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد جلسه کارگروه ماده 18 در صبح روز شنبه 24 آذر ماه 1397 در محل سالن جلسات سازمان و با حضور افراد و مسئولین از قرار ذیل برگزار گردید:

مهدی حاج حیدری (معاون فرمانداری یزد)، احسان بالاکتفی (کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری)، محمد رضا شفیعی (رییس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد)، ابراهیم پیمانفر (رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش)، ابوالفضل آزادنیا (مسئول انجمن اولیا و مربیان اداره ناحیه 1 آموزش و پرورش)، محمد مهدی شطرنجی (نماینده انجمن اولیا و مربیان)، کاظم سنایی (نماینده مدیران ناحیه 2)، سعید وطن چیان ( نماینده مدیران ناحیه 1)، سعید زعیم رحیم آبادی (کارشناس فرمانداری یزد)، مجید فلاحتی (معاون اجرایی سازمان حمل و نقل شهرداری یزد)، سعید پاک سرشت (معاون اجرایی سازمان حمل و نقل شهرداری یزد)، سید ضیاء ترابی (مسئول حراست سازمان حمل و نقل شهرداری یزد)، سید محمد رضا حسینی مطلق (کارشناس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد)، محمد حسین حسنی (نماینده موسسات مینی بوسرانی)، سید محمد نماینده (نماینده موسسات سرویس مدارس شخصی)

و مصوبات این جلسه بدین شرح اعلام گردید؛ 

1. مقرر گردید در خصوص بند 1 و 2 دستور کار، جلسه­ای از طرف فرمانداری یزد با حضور نماینده تام الاختیار سازمان تامین اجتماعی و بیمه معلم برگزار تا در خصوص حق بیمه قراردادهای حمل و نقل دانش آموزان و بیمه مسئولیت مدنی حمل و نقل دانش آموزان تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد (اقدام کننده فرمانداری یزد).

2. در خصوص بند 3 دستورکار، بعد از بحث و گفتگو بین حاضرین با توجه به شرایط و وضعیت حاکم بر درآمد اولیا افزایش نرخ کرایه حمل و نقل دانش آموزان از طرف اعضای کارگروه رد شد.

3. در خصوص بند 4 دستورکار، مقرر گردید آموزش و پرورش در اسرع وقت با توجه به رد شدن افزایش میزان نرخ کرایه پیرو مکاتبات سازمان حمل و نقل با اداره کل آموزش و پرورش به شماره نامه­های 973004952 و 973011068 به ترتیب مورخ 21/05/1397 و 13/09/1397 نسبت به ابلاغ نرخ مصوب خودروهای سواری و مینی بوس به صورت سالیانه و 9 ماه کامل به مدارس تحت پوشش اقدام نماید. (اقدام کننده اداره کل آموزش و پرورش).