جلسه پیرامون بررسی نحوه نظارت و بازرسی سرویس مدارس با مسئولین آموزش و پرورش

جلسه پیرامون بررسی نحوه نظارت و بازرسی سرویس مدارس با مسئولین آموزش و پرورش

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد؛
در جلسه ی ڪه پیرامون بررسی عملڪرد سرویس مدارس اعم از مینی بوس،تاڪسی و آژانس ها همچنین خودروهای شخصی دارای مجوز حمل ونقل در روز پنجشنبه 16 فروردین 97 در محل دفتر شفیعی، ریاست سازمان حمل ونقل شهرداری یزد تشڪیل گردیدو موضوع قراردادهای منعقد شده مابین مدارس، شرڪت ها و موسسات حمل ونقل درون شهری مطرح گردید. 
دراین جلسه مسئول انجمن اولیاء ومربیان اداره ڪل آموزش وپرورش ومسئولین انجمن نواحی یڪ و دو نیز شڪایت های برخی از خانواده های دانش آموزان و گله مندی آنها از رعایت ننمودن نرخ مصوب ڪمیسیون نرخ گذاری (ماده 18) مطرح نموده و عنوان شد در این رابطه بعضی ازمدیران مدارس به ویژه مجتمع های غیر انتفاعی و برخی از مدیران موسسات مینی بوسرانی هم با رعایت ننمودن نرخ مصوب و اعلام نرخ خارج ازآن و دریافت هزینه، موجب نارضایتی خانواده ها می شوند. ڪه مقررشد آموزش و پرورش و سازمان حمل ونقل جهت نظارت براجرای قراردادهای سرویس مدارس بیشتر باهم هماهنگ باشند.   
در این جلسه محمدرضا شفیعی ریاست سازمان حمل و نقل شهرداری یزد نیز ضمن تاڪید بر ملزم بودن ڪلیه موسسات بر اجرای دقیق نرخ نامه مصوب، اعلام ڪرد؛ سازمان در حالی ڪه هر ساله نسبت به بررسی فنی بیش از ۷۰۰ دستگاه مینی بوس با حضور پلیس راهور موارد و مسائل ایمنی بررسی و در صورت مشاهده مشڪلات،تا تصحیح و رفع ڪامل عیوب به هیچ خودرویی  مجوز فعالیت نمی دهد. 
همچنین این سازمان در بخش بڪارگیری و صدور مجوز برای رانندگان خودروهای شخصی بسیار حساس بوده و شرایط ویژه ای در نظر گرفته ڪه چنانچه، واجد شرایط باشند، شخص را جهت دریافت گواهی صلاحیت، عدم اعتیاد و سوء پیشینه، ڪارت سلامت و..،معرفی می نماید، همڪاران و ڪارشناسان سازمان تمام سعی و تلاش خود را نموده تا در صدور مجوز ڪمترین اشتباهی رخ ندهد ڪه میدانیم  فرزندان و آینده سازان این مملڪت در دست ما امانت هستند و خانواده ها باید اطمینان ڪافی از وسائط نقلیه و رانندگان معرفی شده توسط سازمان را داشته باشند. 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد