جلسه هم اندیشی و هماهنگی برنامه های هفته حمل و نقل (۲۴ الی ۳۰ آذر ماه)

جلسه هم اندیشی و هماهنگی برنامه های هفته حمل و نقل (۲۴ الی ۳۰ آذر ماه)

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه هم اندیشی و هماهنگی برنامه های هفته حمل و نقل (۲۴ الی ۳۰ آذر ماه) با حضور محمد رضا شفیعی ریاست سازمان، معاونین، حراست، مسئول روابط عمومی سازمان، مدیر امور مالی، مدیر داخلی پایانه و کارشناسان مربوطه جهت هماهنگی نهایی اجرای برنامه های هفته حمل و نقل در روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در محل دفتر ریاست سازمان برگزار گردید.
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار ومسافر شهرداری یزد