جلسه هماهنگی بودجه سال 1397 سازمان ها و مناطق شهرداری برگزار شد

جلسه هماهنگی بودجه سال 1397 سازمان ها و مناطق شهرداری برگزار شد

جلسه هماهنگی بودجه سال 1397 سازمان ها و مناطق شهرداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز دوشنبه 13 آذر جلسه هماهنگی بودجه سال 1397 با حضور محمد رضا شفیعی ریاست، معاونین سازمان و همچنین مدیران مالی شهرداری یزد، سازمان ها و مناطق برگزار شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد