جلسه نهائی هماهنگی جهت راه اندازی اپلکیشن اتوبوس یاب (yazd bus)

جلسه نهائی هماهنگی جهت راه اندازی اپلکیشن اتوبوس یاب (yazd bus)

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد جلسه ای در روز دوشنبه 21 بهمن ماه 98 در محل سازمان حمل و نقل برگزار گردید که طی آن هماهنگی نهائی در خصوص راه اندازی اپلیکیشن اتوبوس یاب صورت پذیرفت؛

در این جلسه که با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، سرپرست سازمان فاوا و نیز رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد و جمعی از کارشناسان مربوطه برگزار گردید تصمیمات لازم در خصوص راه اندازی این برنامه گرفته شد.

مقرر گردید از روز شنبه 25 بهمن ماه 98 این اپ در برنامه بازار قرار گرفته تا با نصب بر روی گوشی های تلفن همراه، شهروندان بتوانند از اواخر هفته آینده که این برنامه آماده راه اندازی می گردد، اطلاعات زمان حرکت اتوبوسها را به طور دقیق جهت حضور در ایستگاه اتوبوس و پایانه های اتوبوسرانی و نیز انتخاب مسیر مورد نیاز کسب نمایند.