جلسه مشترڪ ریاست سازمان با مدیر ڪل فرودگاه یزد

جلسه مشترڪ ریاست سازمان با مدیر ڪل فرودگاه یزد

به گزارش روابط عمومی روز شنبه پنجم اسفند ماه با حضور شفیعی ریاست سازمان و عباس محمدی مدیر کل فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد، مهدی کاشفی و الهه جورابی اعضای شورای اسلامی شهر یزد جلسه ای در خصوص خدمات رسانی ایاب و ذهاب مسافرین توسط ناوگان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی در این فرودگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی روز شنبه پنجم اسفند ماه با حضور شفیعی ریاست سازمان و عباس محمدی مدیر کل فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد، مهدی کاشفی و الهه جورابی اعضای شورای اسلامی شهر یزد جلسه ای در خصوص خدمات رسانی ایاب و ذهاب مسافرین توسط ناوگان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی در این فرودگاه برگزار گردید.

در این جلسه همچنین در مورد فعالیت غیر قانونی و بی ضابطه رانندگان تاکسی های اینترنتی که فاقد مجوز لازم از این سازمان می باشند و مشکلات ایجاد شده در این خصوص رایزنی صورت گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد