جلسه مشترک با مدیر نمایندگی خودرو سازی شرکت هیوندا

جلسه مشترک با مدیر نمایندگی خودرو سازی شرکت هیوندا

جلسه مشترک با مدیر نمایندگی خودرو سازی شرکت هیوندا

به گزارش روابط عمومی، صبح روز دوشنبه 18 دیماه، مدیر نمایندگی خودروسازی هیوندا با حضور در سازمان با ریاست سازمان دیدار نمود.

در این جلسه محمد رضا شفیعی ریاست سازمان با مدیر نمایندگی خودرو در خصوص نوسازی ناوگان مینی بوس و همچنین نحوه فروش و ارائه خدمات شرکت هیوندا به مشتریان بحث و گقتگو نمود.

در این جلسه داود زارع معاون فنی و مهندسی و احسان بالاکتفی کارشناس دفترامور شهری و شوراهای استانداری یزد نیز حضور داشتند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد