جلسه محمدرضا شفیعی با عرفان مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کاشان پیرامون اتوبوس های بخش خصوصی؛

جلسه محمدرضا شفیعی با عرفان مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کاشان پیرامون اتوبوس های بخش خصوصی؛

به گارش روابط عمومی سازمان با حضور محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، داوود زارع معاون فنی مهندسی و سعید پاک سرشت معاونت نظارت و بازرسی در یک بازدید دو روزه از روند بازسازی اتوبوس های فرسوده اتوبوسرانی کاشان دیدن نموده و جلساتی پیرامون مسائل اتوبوسرانی با عرفان مدیرعامل اتوبوسرانی کاشان و عضو هیئت مدیره تاکسیرانی کشور و سید مجید شمس عضو چهارم شورای اسلامی شهر کاشان برگزار نمود.
لازم به ذکر است روز هفتم اردیبهشت ماه 98، رادیو شهر کاشان از محمدرضا شفیعی در واحد خبر کاشان جهت شرکت در برنامه کاشانه ویژه روز ملی ایمنی حمل و نقل دعوت نمود.