جلسه شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر حمیدیا با رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در خصوص حل معضلات و مشکلات ناوگان اتوبوس درونشهری؛

جلسه شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر حمیدیا با رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در خصوص حل معضلات و مشکلات ناوگان اتوبوس درونشهری؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری یزد روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 جلسه ای با حضور شهردار شهر حمیدیا، رئیس و چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیا برگزار گردید که طی آن در مورد مسائل و مشکلات حمل و نقل بین شهری یزد و حمیدیا بحث و گفتگو به عمل آمد و تصمیمات لازم گرفته شد.