جلسه ساماندهی نحوه تردد ناوگان بار شهری برگزار شد

جلسه ساماندهی نحوه تردد ناوگان بار شهری برگزار شد

نحوه تردد ناوگان بار شهری ساماندهی شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز دوشنبه 18 دیماه ریاست سازمان در جلسه ای با سرهنگ منصور جمشیدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد برگزار شد از همکاری و همراهی پلیس راهور یزد تقدیر و تشکر نمود.

محمد رضا شفیعی گفت؛ معابر شهری یزد با همکاری پلیس راهور دارای نظم خاصی شده اند و با ساماندهی تردد حوزه بار شهری و صدور کارت تردد زمان و محدوده تردد این ناوگان مشخص و اعلام خواهد شد.

سرهنگ منصور جمشیدی در این جلسه ضمن تشکر از محمد رضا شفیعی در زمان تصدی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد و خدمات قابل تقدیر، برای وی آرزوی موفقیت در توسعه حمل و نقل عمومی و خدمات مطلوب به شهروندان نمود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد تصادفات کامیون ها در شهر یزد را کمتر از 1 درصد عنوان نمود.

 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد