جلسه ریاست محترم سازمان باآقای حسینی، معاون برنامه ریزی شهرداری کاشان و هیئت همراه از شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشان؛

جلسه ریاست محترم سازمان باآقای حسینی، معاون برنامه ریزی شهرداری کاشان و هیئت همراه از شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشان؛

جلسه ریاست محترم سازمان باآقای حسینی، معاون برنامه ریزی شهرداری کاشان وهیئت همراه با موضوع بررسی طرح ادغام سازمان های تاکسیرانی، اتوبوسرانی، پایانه و بار

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ جلسه ای در دفتر ریاست سازمان با حضور معاون فنی مهندسی، آقای داوود زارع، مدیر مالی آقای نظیر و آقای حسینی، معاون برنامه ریزی شهرداری کاشان و کارشناسانی از شهرداری و نیز شورای اسلامی شهر کاشان با موضوع بررسی و تحلیل پیرامون نحوه ادغام و تجمیع سازمان های تاکسیرانی، اتوبوسرانی، پایانه مسافربری و بار در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد و برگزار گردید.

در این جلسه مباحث مختلفی پیرامون کلیه زوایای اجرایی و عملیاتی پروژه مذکور مطرح و تبادل نظر صورت پذیرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد