جلسه ریاست سازمان معاونین و نماینده بهره برداران اتوبوس های شهری با دکتر عباسی عضو شورای اسلامی یزد؛

جلسه ریاست سازمان معاونین و نماینده بهره برداران اتوبوس های شهری با دکتر عباسی عضو شورای اسلامی یزد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز دوشنبه 29 مهر ماه 1397 جلسه ای با حضور ریاست سازمان، معاونین و نماینده بهره برداران اتوبوس های شهری با دکترعباسی عضو شورای اسلامی یزد جهت حل مسائل و مشکلات بهره برداران اتوبوس های بخش خصوصی سازمان برگزار گردید که در طی این جلسه قرار شد زیرساخت های مورد نیاز مبنی بر خرید تعداد حدود 80 دستگاه مینی بوس پس از گرفتن مجوز لازم از شورای اسلامی شهر یزد جهت استفاده در مرکز شهر و نقاط حساس و پرتردد  فراهم گردد؛

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد