جلسه ریاست سازمان حمل و نقل با معاون عملیات پلیس راهور یزد؛

جلسه ریاست سازمان حمل و نقل با معاون عملیات پلیس راهور یزد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در جلسه مشترک در روز شنبه 23 تیرماه 97 فی ما بین رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد و سرگرد دستوار معاون عملیات راهور شهرستان یزد در خصوص بازرسی و نظارت بر حمل و نقل عمومی شهر یزد بحث و گفتگو به عمل آمد. در این جلسه که به میزبانی سازمان حمل و نقل برگزار گردید، محمد رضا شفیعی رئیس سازمان از همکاری بسیار خوب پلیس راهور شهرستان یزد با این سازمان تقدیر و تشکر نمود.

در ادامه این جلسه در خصوص تقویت اکیپ های گشت بازرسی و نظارت سازمان مقرر شد پلیس راهور شهرستان یزد همکاری خود را همانند قبل با بازرسان این سازمان ادامه داده و نماینده پلیس راهور جهت اعمال قانون نسبت به متخلفین ناوگان حمل و نقل عمومی همکاری لازم را بعمل آورد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد