جلسه ریاست سازمان حمل و نقل با مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان؛

جلسه ریاست سازمان حمل و نقل با مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روز  دوشنبه اول مهرماه ۱۳۹۸، جلسه محمدرضا شفیعی، رئیس سازمان با پورشریف، مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان دیدار و در مورد انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین دو نهاد بحث و تبادل نظر نمود.